hsfl.net
当前位置:首页 >> 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑 什么意思? >>

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑 什么意思?

chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑 恣 拼音:zì 解释:1. 放纵,无拘束:~意。~肆。~睿~情。~行无忌。2. 方言,舒服:透~。睡得真~。 谑 拼音:xuè 解释:开玩笑:戏~。~浪...

此句出自李白《将进酒》原文: 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,...

意思是 陈王曹植曾在平乐观大摆酒宴,畅饮名贵好酒,尽情欢乐。 出自 李白《将进酒》 体裁:【乐府】 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金...

是为了:用以自比,一样的才思敏捷,一样的遭人妒忌排挤,有志难展;既是对陈王昔时宴饮的倾慕,更是对现实遭遇的愤恨与控诉。望采纳!

有两种翻译版本: 一种是说陈王喝的酒十千钱一斗,形容酒的名贵。 还有一种说法是在酒宴上每喝一斗酒,陈王赏钱十千。 一般倾向于第一种解释,因为第二种有点表达了用钱砸人的意思,不是曹植这种人会干的。

C 此题对诗句的理解与分析。

中国市制容量单位(十升为一斗,十斗为一石):~酒只鸡(经常用作招待客人的简单酒食,家常便饭)。三声dǒu

第一句没听说过有什么典故啊? 第二句: 三国诗人曹植在《名都篇》中描写洛阳饮宴时说:“归来宴平乐,美酒斗十千。”曹植被称为才高八斗(朝宋文学家谢灵运:“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”),尽管身怀利器,抱负不...

〔陈王昔时宴平乐〕陈王曹植从前在平乐观举行宴会。陈王,即曹植,因封于陈(今河南淮阳一带),死后谥“思”,世称陈王或陈思王。宴,举行宴会。平乐,观名,汉明帝所建,在洛阳西门外。这句和下句都出自曹植《名都篇》:“归来宴平乐,美酒斗十千。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hsfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com