hsfl.net
当前位置:首页 >> 明日歌 >>

明日歌

《míng rì gē》 míng dài : qián fú 《明日歌》 明代:钱福 míng rì fù míng rì , míng rì hé qí duō 。 明日复明日,明日何其多。 wǒ shēng dài míng rì , wàn shì chéng cuō tuó 。 我生待明日,万事成蹉跎。 shì rén ruò bèi míng rì lèi...

明日歌 (清) 钱鹤滩 明日复明日, 明日何其多! 我生待明日, 万事成蹉跎。 世人苦被明日累, 春去秋来老将至。 朝看水东流, 暮看日西坠。 百年明日能几何? 请君听我《明日歌》。 [注释] 1. 复:再,又。 2. 何其:何等,多么。 3. 待:等待。 4. ...

(1)明天又一个明天,明天何等的多。如果我们一生做事都要等待明天,一切事情都会错过机会。一般的人苦于被明日牵累,春去秋来衰老降到。早晨看河水向东流逝,傍晚看太阳向西坠落。人一生有多少个明天?请你听取我的《明日歌》。 (2)总是明日...

明日歌 [清]钱鹤滩 明日复明日①,明日何其多②! 我生待明日③,万事成蹉跎④。 世人若被明日累⑤,春去秋来老将至⑥。 朝看水东流,暮看日西坠⑦。 百年明日能几何⑧?请君听我《明日歌》⑨! 注释 ①复:又。 ②何其:多么。这句说:明日是何等的多埃 ③...

【译文】 (1)明天又一个明天,明天何等的多。如果我们一生做事都要等待明天,一切事情都会错过机会。一般的人苦于被明日牵累,春去秋来衰老降到。早晨看河水向东流逝,傍晚看太阳向西坠落。人一生有多少个明天?请你听取我的《明日歌》。[1] ...

1 诗文: 明日歌 明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成蹉跎 。 世人若被明日累,春去秋来老将至。 朝看水东流,暮看日西坠。 百年明日能几何?请君听我《明日歌》。 2 注释 ①复:又。 ②何其:多么。这句说:明日是何等的多埃 ③待:等待...

《明日歌》中告诉我们要珍惜时间的句子是:我生待明日,万事成蹉跎。 【原文】: 明日歌 朝代:明代 作者:钱福 明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成蹉跎。 世人若被明日累,春去秋来老将至。(若 一作:苦) 朝看水东流,暮看日西坠。 ...

明日歌 [清]钱鹤滩 明日复明日①, 明日何其多②。 我生待明日③, 万事成蹉跎④。 世人若被明日累⑤, 春去秋来老将至⑥。 朝看水东流, 暮看日西坠⑦。 百年明日能几何⑧? 请君听我明日歌⑨! 注释 ①复:又。 ②何其:多么。这句说:明日是何等的多埃 ③...

明日复明日, tomorrow after tomorrow 明日何其多! too many tomorrows 我生待明日, if I always wait for tomorrow 万事成蹉跎。 I will never accomplish anything. 世人苦被明日累, people always worry about tomorrow 春去秋来老将至。...

明白了人不能浪费时间,虚度光阴,我一定要抓紧时间,今天的事情今天做完,尽量不推在明天做。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hsfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com