hsfl.net
当前位置:首页 >> 明日歌 >>

明日歌

《明日歌》古诗原文: 明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成蹉跎。 世人若被明日累,春去秋来老将至。 朝看水东流,暮看日西坠。 百年明日能几何?请君听我明日歌。 《明日歌》译文: 明天又一个明天,明天何等的多。我的一生都在等待明...

明日歌 文学体裁:诗歌 作者:钱福 创作年代:明代 作品出处:《鹤滩稿》 明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成蹉跎。 世人若被明日累,春去秋来老将至。 朝看水东流,暮看日西坠。 百年明日能几何?请君听我明日歌。 明日复明日,明日...

《míng rì gē》 míng dài : qián fú 《明日歌》 明代:钱福 míng rì fù míng rì , míng rì hé qí duō 。 明日复明日,明日何其多。 wǒ shēng dài míng rì , wàn shì chéng cuō tuó 。 我生待明日,万事成蹉跎。 shì rén ruò bèi míng rì lèi...

《明日歌》作者是钱福,并非文嘉。因为按照二人的生卒时间就可以看出,钱福(1461—1504)是在文嘉(1501~1583)之前。 钱福是明代的状元,字与谦,因住址又自号鹤滩,是吴越国太祖武肃王钱镠之后,弘治三年进士第一,官翰林修撰,诗文以敏捷见...

(1)明天又一个明天,明天何等的多。如果我们一生做事都要等待明天,一切事情都会错过机会。一般的人苦于被明日牵累,春去秋来衰老降到。早晨看河水向东流逝,傍晚看太阳向西坠落。人一生有多少个明天?请你听取我的《明日歌》。 (2)总是明日...

明日歌 [清]钱鹤滩 明日复明日①,明日何其多②! 我生待明日③,万事成蹉跎④。 世人若被明日累⑤,春去秋来老将至⑥。 朝看水东流,暮看日西坠⑦。 百年明日能几何⑧?请君听我《明日歌》⑨! 注释 ①复:又。 ②何其:多么。这句说:明日是何等的多埃 ③...

明日歌 (清) 钱鹤滩 明日复明日, 明日何其多! 我生待明日, 万事成蹉跎。 世人苦被明日累, 春去秋来老将至。 朝看水东流, 暮看日西坠。 百年明日能几何? 请君听我《明日歌》。 [注释] 1. 复:再,又。 2. 何其:何等,多么。 3. 待:等待。 4. ...

歌名:明日歌 演唱:王俊凯 词:「明」钱福/贾轶男 曲:贾轶男 明日复明日 明日何其多 我生待明日 万事成蹉跎 明日复明日 明日何其多 我生待明日 万事成蹉跎 爸妈曾经对我说 生活得有意义 老师也曾对我说 寸金难买寸光阴 时光偷偷溜过去 趁我还...

《明日歌》是清代钱鹤滩著名的作品。这首诗短小精悍,节奏明快,音韵和谐,寓意深长,是对课文学习的拓展。可以让学生边读边思考,明白“我生待明日,万事成蹉跎”的道理,进一步增强珍惜时间的意识。在理解诗歌内容的基础上,可以熟读成诵。 明日...

《明日歌》中告诉我们要珍惜时间的句子是:我生待明日,万事成蹉跎。 【原文】: 明日歌 朝代:明代 作者:钱福 明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成蹉跎。 世人若被明日累,春去秋来老将至。(若 一作:苦) 朝看水东流,暮看日西坠。 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hsfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com