hsfl.net
当前位置:首页 >> 所见古诗带拼音 >>

所见古诗带拼音

suǒ jiàn 所见 zuò zhě :yuán méi 作者:袁枚 mù tóng qí huáng niú ,gē shēng zhèn lín yuè 。 牧童骑黄牛,歌声振林樾。 yì yù bǔ míng chán ,hū rán bì kǒu lì 。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

《所见》 《suǒ jiàn 》 牧童骑黄牛,歌声振林樾。 mù tóng qí huáng niú ,gē shēng zhèn lín yuè 。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。 yì yù bǔ míng chán ,hū rán bì kǒu lì 。 [译文]牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣...

所见牧 童 骑 黄 牛, mù tóng qí huáng niú 歌 声 振 林 樾。 gē shēng zhèn lín yuè 意 欲 补 鸣 蝉, yì yù bǔ míng chán 忽 然 闭 口 立。 hū rán bì kǒu lì 《所见》由清代诗人袁枚所作,它描绘了一幅林中牧童一派天真快乐的画面,表达了...

一、《夜书所见》古诗拼音版 yè shū suǒ jiàn 夜 书 所 见 sòng yè shào wēng 宋 叶 绍 翁 xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng ,jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng 。 萧 萧 梧 叶 送 寒 声 , 江 上 秋 风 动 客 情。 zhī yǒu ér tóng tiāo cù z...

《所见》清代:袁枚 牧童骑黄牛(mù tóng qí huáng niú),歌声振林樾(gē shēng zhèn lín yuè)。 意欲捕鸣蝉(yì yù bǔ míng chán),忽然闭口立(hū rán bì kǒu lì)。 译文:牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。 忽然想要捕捉树上鸣叫...

yè shū suǒ jiàn 夜书所见 sòng yè shào wēng 宋 叶绍翁 xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng , 萧萧梧叶送寒声, jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng 。 江上秋风动客情。 zhī yǒu ér tóng tiāo cù zhī , 知有儿童挑促织, yè shēn lí luò yī dēn...

《所见》作者:袁枚 牧童骑黄牛,歌声振林樾。 mù tóng qí huáng niú ,gē shēng zhèn lín yuè 。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。 yì yù bǔ míng chán ,hū rán bì kǒu lì 。 译文牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知...

舟夜书所见 作者:查慎行 月黑见渔灯,孤光一点萤。 微微风簇浪,散作满河星。 zhōu yè shū suǒ jiàn zuò zhě :chá shèn háng yuè hēi jiàn yú dēng ,gū guāng yī diǎn yíng 。 wēi wēi fēng cù làng ,sàn zuò mǎn hé xīng 。

1 《条山苍》 tiáo shān cāng 唐代:韩愈 táng dài hán yù 条山苍,河水黄。 tiáo shān cāng hé shuǐ huáng 浪波沄沄去,松柏在山冈。làng bō yún yún qù sōng bǎi zài shān gāng 2 《条山苍》是唐代诗人韩愈创作的一首小诗。此诗作于唐贞元二...

shǎng mǔ dān 赏牡丹 唐刘禹锡 tíng qián sháo yào yāo wú gé , chí shàng fú qú jìng shǎo qíng 。 庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。 wéi yǒu mǔ dān zhēn guó sè , huā kāi shí jié dòng jīng chéng 。 唯有牡丹真国色,花开时节动京城。 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hsfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com